Angel*on*earth - Alis volat propriis
Ängel - Ordet kommer från grekiskans a'ngelos och betyder budbärare.
Änglarnas hierarki:
Det finns nio nivåer inom ängla hierakin och den startar med Serafimer. Som är de änglavarelser som är närmast Gud. Det är genom dessa änglar som våra närmsta änglar får hjälp att kunna kontakta oss människor
 
Första hierarkin – den högsta
Serafer
Keruber
Troner
 
Andra hierarkin
Herradömena
Krafter
Makter
 
Tredje hierarkin
Furstendömena
Ärkeänglarna
Änglarna
Site Builder drivs av  Vistaprint